Kurs med Learn2Kayak

Her forteller Learn2Kayak-instruktør Siri Halle kort hva vi driver med i Learn2Kayak.

For en nærmere beskrivelse av de ulike kajakk-kursene, se kursoversikten.